Harlingen sterker & socialer

De PvdA Harlingen zet zich in vanuit het verkiezingsprogramma ‘De Gemeente Harlingen Werkt’.
De PvdA Harlingen wil samen met de bevolking van Harlingen een schakel naar de gewestelijke en landelijke PvdA. zijn.

Afvalcontainers ondergronds in de binnenstad

door Edwin Helvrich op 11 januari 2017

De PvdA heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering de toezegging gekregen van de wethouder dat er werk gemaakt gaat worden het ondergronds krijgen van de afvalcontainers in de binnenstad. Nu staan in onze binnenstad in verschillende straten de containers voor de huizen. Door ruimtegebrek kan dat vaak ook niet anders. Vaak hebben bewoners ook geen behoefte aan

lees verder »

Onze wethouder Hein Kuiken is genomineerd

9 januari 2017

Wethouder Hein Kuiken is genomineerd voor “Beste jonge bestuurder van 2016”. Stem op Hein Kuiken via http://www.bestebestuurder.nl 

lees verder »

Meldpunt houtrook

22 december 2016

De PvdA heeft bij de laatste vergadering  aan het college gevraagd om een meldpunt Houtrook overlast te openen. Dit om te inventariseren of en hoeveel klachten er nu zijn en of er aan de hand daarvan actie ondernomen moet worden. De wethouder heeft toegezegd om bij publicatie in de Harlinger courant bij de gemeentelijke mededelingen

lees verder »

Toespraak Lodewijk Asscher | PvdA

9 december 2016

Lodewijk Asscher is op 9 december 2016 gekozen als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. ‘Laten we samen bouwen aan het Nederland van onze dromen.’ Toespraak Lodewijk Asscher | PvdA

lees verder »

Wie kent een Harlinger Held? 

8 december 2016

HARLINGEN Wie kent een Harlinger Held? Kent u een jongere, tussen de 8 en 21 jaar, die een uitzonderlijke, belangeloze prestatie heeft geleverd, meld deze dan aan voor de ‘Harlinger Held’. Deze persoonlijke onderscheiding zal voor het eerst in 2017 uitgereikt worden tijdens de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen.Voorwaarden Harlinger Held de jongere moet voldoen

lees verder »

Meer banen, minder werklozen | PvdA

20 november 2016

Door Henk Nijboer op 15 november 2016 Delen   De afgelopen tweeënhalf jaar kwamen er 250.000 banen bij. Een enorme groei en prachtig nieuws. Steeds meer mensen vinden een baan – ook ouderen en langdurig werklozen – en de werkloosheid laat de snelste daling in tien jaar tijd zien.De PvdA is verheugd dat het goed gaat met

lees verder »

PvdA tegen verzelfstandiging van de haven

26 oktober 2016

De PvdA heeft dinsdagavond 25 oktober 2016 in de gemeenteraad tegen de verzelfstandiging van de haven van Harlingen gestemd. Sowieso vinden wij dat de haven een taak voor de gemeente is, tenzij aangetoond wordt dat het als bedrijf – dus zonder de overheid – veel beter kan.

lees verder »

Algemene beschouwingen begroting 2017

door Edwin Helvrich op 25 oktober 2016

De Partij van de Arbeid is tevreden met de begroting 2017 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Met die woorden heeft fractievoorzitter Edwin Helvrich de Algemene Beschouwingen namens de Partij van de Arbeid geopend.

lees verder »

Ruimer kwijtscheldingsbeleid en andere ontwikkelingen

23 september 2016

Afgelopen woensdag was de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen. De PvdA-fractie is blij dat ons eerdere voorstel om te kijken of de ID-kaart voor de minima gratis verstrekt kan worden nu geregeld gaat worden. 

lees verder »

Pauze voor plan AZC

6 september 2016

De toestroom van vluchtelingen naar Europa en dus ook naar ons land is sterk afgenomen. Dat kan weer veranderen. Op dit moment lijken er voldoende opvangmogelijkheden voor de asielzoekers. In de Asielzoekerscentra, die bijna klaar zijn, komen nog nieuwe bewoners. Alle andere plannen voor AZC’s worden – voorlopig voor een maand – stop gezet.

lees verder »