Duurzaam

Duurzaamheid is zowel voor onze huidige leefomstandigheden als voor die in de toekomst van het grootste belang.

Ons standpunt

Duurzaamheid is zowel voor onze huidige leefomstandigheden als voor die in de toekomst van het grootste belang. De PvdA vindt daarom dat duurzaamheid altijd voor ogen moet staan en bij elke beslissing een rol moet spelen. Grote en kleine initiatieven om de duurzaamheid te bevorderen zijn belangrijk.

In het leven en dus in het besturen duurzaamheid meewegen is noodzaak!

Nieuwsberichten over Duurzaam

Afvalcontainers ondergronds in de binnenstad

door Edwin Helvrich op 11 januari 2017

De PvdA heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering de toezegging gekregen van de wethouder dat er werk gemaakt gaat worden het ondergronds krijgen van de afvalcontainers in de binnenstad. Nu staan in onze binnenstad in verschillende straten de containers voor de huizen. Door ruimtegebrek kan dat vaak ook niet anders. Vaak hebben bewoners ook geen behoefte aan

lees verder »

REC moet veiliger!

12 februari 2016

Het rapport van milieudeskundige Johan Vollenbroek windt er geen doekjes om. De door de REC in oktober gemeten dioxine-uitstoot zou bij calamiteiten zo weer kunnen gebeuren. De PvdA vindt dat de verantwoordelijkheid voor de uitstoot vooral bij Omrin ligt en wil daarom op korte termijn weten hoe Omrin dit probleem gaat oplossen.

lees verder »

PvdA steunt Zonnepark Harlingen

door Edwin Helvrich op 21 december 2015

De PvdA-fractie heeft woensdagavond 16 december 2015 in de gemeenteraad van harte ingestemd met het voorstel om als gemeente 330 zonnepanelen te kopen op het zonnepark dat op Oostpoort komt. Opwekken van duurzame energie is een goede zaak voor het milieu – nu en in de toekomst.

lees verder »

Geen windmolens op nieuwe locaties

27 november 2014

Wij willen dat het provinciaal bestuur de plannen in het rapport ‘Fryslân voor de wyn’ afwijst, in ieder geval voor zover die betrekking hebben op de gemeente Harlingen en naaste omgeving. Rond de dichte bebouwing van de woonkernen en bedrijventerreinen moet een groene gordel met voldoende ruimte blijven.

lees verder »

Brief aan de PvdA-fractie in Provinciale Staten

27 november 2014

Wij onderschrijven volledig dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet en kan worden beperkt. Aan de winning en het gebruik van die brandstoffen kleven zulke ernstige bezwaren voor de gezondheid en het milieu dat wij zo optimaal mogelijk gebruik moeten maken van duurzame energiebronnen.

lees verder »