Sociaal

De PvdA staat voor een rechtvaardig en sociaal beleid in de gemeente Harlingen. Harlingen is de ‘zorgstad’ van Noordwest Friesland.

Ons standpunt

De PvdA staat voor een rechtvaardig en sociaal beleid in de gemeente Harlingen. Dat betekent dat een ieder die kan werken ook daadwerkelijk moet werken. Sociale voorzieningen zijn alleen bereikbaar voor mensen die dat echt nodig hebben. Als PvdA hameren wij continu op het legitiem en rechtvaardig verstrekken van sociale voorzieningen. Misbruik en onrechtmatig gebruik van deze voorzieningen zijn de doodsteek voor de solidariteit tussen werkende en niet-werkende mensen. Daarom is het bestrijden van misbruik een prioriteit van de PvdA.

Veel taken van het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeenten. Zo zijn gemeenten bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en de dagopvang van oudere mensen. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van Jeugdzorg en de Participatiewet. Zorg is straks niet meer versnipperd over verschillende overheden: een goede zaak!

De jeugd in Harlingen, Midlum en Wijnaldum moet kunnen opgroeien in een veilige en kindvriendelijke omgeving.

De gemeente de maatschappelijke participatie van ouderen bevorderen.

Nieuwsberichten over Sociaal

1mei viering harlingen

door Sjoerd Helfrich op 1 mei 2017

vanmiddag een goede bijeenkomst gehad onder genot van een hapje en drankje  de actuele politiek besproken.

lees verder »

Verslag raadsvergadering 8 Februari

door Edwin Helvrich op 9 februari 2017

De raadsvergadering van 8 februari duurde maar kort, binnen een uur waren alle agendapunten afgehandeld. De PvdA-fractie heeft in de raadsvergadering vragen gesteld over de volgende onderwerpen: hulp bij belastingteruggave voor minima en de bureaucratie in de Jeugdzorg.

lees verder »

In het belang inwoners Noordwest-Friesland

door Jacqueline Huizenga op 18 maart 2016

‘Het belang van de inwoners van Noordwest Friesland is nu leidend’ schrijft het bestuur van de Dienst SoZaWe in een persbericht over de toekomst van de sociale dienst in onze regio. Volgens de PvdA Harlingen is dat een volkomen terechte motivatie voor het besluit de gemeenschappelijke dienst voor heel Noordwest-Friesland voort te zetten.

lees verder »

Niet onnodig betalen voor buitenschoolse opvang

door Jacqueline Huizenga op 22 december 2015

Woensdag 16 december 2015 heeft onze fractie in de gemeenteraad de ouderbijdrage voor de buitenschoolse opvang aan de orde gesteld. Voor zowel de voorschoolse opvang als voor de naschoolse opvang betalen ouders soms te veel.

lees verder »