Edwin Helvrich

Gemeenteraad

fractievoorzitter

Hein Kuiken

College burgemeester en wethouders

wethouder

Jacqueline Huizenga

Gemeenteraad

raadslid

Schaduw-fractie

ondersteuning Fractie

Sjoerd Helfrich

webmaster

Welmoed Konst

Afdelingsbestuur

bestuurslid

Wiebe van Dijk

Gemeenteraad

raadslid

Willem de Graaf

Afdelingsbestuur

Interim Voorzitter

Wouter de Groot

Afdelingsbestuur

penningmeester