Hein Kuiken

College burgemeester en wethouders
wethouder

Hein Kuiken
Kerkpoortstraat 57
8861 EL Harlingen

Taakgebieden
– Werk en inkomen
– Onderwijs
– Cultuur
– Zorg en welzijn
– Jeugd- en ouderenbeleid

Nevenfuncties
● Penningmeester stichting Soos (activiteiten voor verstandelijk gehandicapten)

Jaarverslag fraktie PvdA Harlingen

door Hein Kuiken op 5 februari 2017

Jaarverslag 2016 Fraktie PvdA Harlingen

lees verder »