9 maart 2017, om 21:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering jeugdgemeenteraad

jeugdgemeenteraad

 

Openbare vergadering van de jeugdgemeenteraad

 

Een agendacommissie, bestaande uit leden van de jeugdgemeenteraad, stelt de agenda samen.

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 6 maart op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 9 maart 2017.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen, die belangstelling heeft, kan dus op de ‘publieke tribune’ de vergadering bijwonen.

Zie ook facebook.