2 februari 2017, om 21:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering Jeugdgemeenteraad

jeugdgemeenteraad

 

Openbare vergadering van de jeugdgemeenteraad

 

Een agendacommissie, bestaande uit leden van de jeugdgemeenteraad, stelt de agenda samen.

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 30 januari op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 2 februari 2017.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen, die belangstelling heeft, kan dus op de ‘publieke tribune’ de vergadering bijwonen.

Zie ook facebook.