Openbare fraktievergadering PvdA U komt toch ook?

29 oktober, van 19:30 tot 22:00 | Het vierkant

De fraktie bespreekt de agenda van de raadscommissie van 1 November
We verwelkomen u weer met koffie of thee.
De stukken kunt u hier inzien