Woensdag 18 April Vergadering gemeenteraad

18 april, om 19:30 | Stadhuis, raadszaal

logo gemeente HarlingenOpenbare vergadering van de gemeenteraad
.

benoeming leden diverse commissies

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 14 april op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.