12 juli 2017, om 19:30 | Stadhuis, raadszaal

Vergadering gemeenteraad

logo gemeente HarlingenOpenbare vergadering van de gemeenteraad
.

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 30 juni op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 12 juli 2017.