21 juni 2017, om 19:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering gemeenteraad

logo gemeente Harlingen Openbare vergadering van de gemeenteraad

.
De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 9 juni op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 21 juni 2017.

In deze vergadering onder meer de Jaarrekening 2016.