9 november 2016, om 20:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering gemeenteraad

logo gemeente Harlingen Openbare vergadering van de gemeenteraad

Let op deze vergadering begint om half negen.

De definitieve agenda en de vergaderstukken staan op de website van de gemeente, vergaderdata en -stukken.