24 mei 2017, om 19:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering gemeenteraad

logo gemeente HarlingenOpenbare vergadering van de gemeenteraad
.

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks  12 mei op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 24 mei 2017.