16 maart 2017, om 19:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering gemeenteraad

logo gemeente HarlingenOpenbare vergadering van de gemeenteraad.
Let op deze vergadering is op donderdag!

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 3 maart op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 16 maart 2017.