7 juni 2017, om 19:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering raadscommissie

logo gemeente Harlingen Openbare vergadering van de raadscommissie
.

Deze commissievergadering is een voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering op 21 juni.

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 26 mei op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 7 juni 2017.

In deze vergadering onder meer de Jaarrekening 2016.