29 maart 2017, om 19:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering raadscommissie

logo gemeente HarlingenOpenbare vergadering van de raadscommissie
.

Deze commissievergadering is een voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering op 12 april.

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 17 maart op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 29 maart 2017.