1 maart 2017, om 19:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering raadscommissie

logo gemeente Harlingen Openbare vergadering van de raadscommissie

.
Deze commissievergadering is een voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering op 16 maart.

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 17 februari op de website van de gemeente, Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 1 maart 2017.