25 januari 2017, om 19:30, Stadhuis, raadszaal | Stadhuis, raadszaal

Vergadering raadscommissie

logo gemeente HarlingenOpenbare vergadering van de raadscommissie
.

Deze commissievergadering is een voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering op 8 februari.

De definitieve agenda en de vergaderstukken komen omstreeks 13 januari op de website van de gemeente,  Vergaderdata en -stukken.
Klik daarna op 25 januari 2017.