Blijven werken aan goede zorg in het MCL Harlingen

26 oktober 2018

Met de sluitende ziekenhuizen zien we dat ‘zorg in de buurt’ steeds verder onder druk komt te staan. Wij vinden dat waanzin. Gelukkig is dit in Harlingen niet aan de orde. Wel zijn in Harlingen zorgen over de mogelijke sluiting van de oncologische zorg bij het MCL Harlingen. Naar aanleiding daarvan heeft de ChristenUnie een vraag gesteld in de raadscommissie. De wethouder gaf aan hier niets over gehoord te hebben.

Goede zorg moet volgens de PvdA voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom heeft Jacqueline Huizenga de manager van MCL Harlingen gevraagd of er sprake is van de sluiting van deze afdeling. Hij gaf aan dat er geen besluit is genomen om de oncologische zorg te stoppen. Er is dus geen aanleiding op dit moment te veronderstellen dat de zorg in het MCL in Harlingen op korte termijn gaat inkrimpen. Als antwoord op vragen die in een vorig gesprek naar voren zijn gekomen heeft het MCL nogmaals aangegeven dat bij eventuele wijzigingen in Harlingen de wethouder op de hoogte wordt gesteld.

Voor ons als PvdA Harlingen staat als een paal boven water dat mensen in en om Harlingen zorg moeten kunnen behouden dicht bij huis. Daarom blijft PvdA Harlingen de vinger aan de pols houden rondom het MCL Harlingen.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga en Edwin Helvrich