Door Sjoerd Helfrich op 19 december 2013

‘De Gemeente Harlingen Werkt’

Verkiezingsprogramma 2014-2018

‘De gemeente Harlingen werkt’ is de titel van het lokale PvdA verkiezingsprogramma. Een verwijzing naar het door de PvdA bepleite zelfstandige voortbestaan van onze gemeente. En een verwijzing naar het hoofdthema van de lokale PvdA: meer werkgelegenheid en meer inwoners van onze gemeente aan werk helpen!
Ondanks druk van buitenaf, en een college van B&W dat onomwonden voor een fusie met de buurgemeenten pleitte, is de PvdA van meet af aan er van overtuigd geweest dat de gemeente Harlingen zelfstandig kan blijven voortbestaan. Maar liefst 80% van de stemmers gaf in 2013 in een referendum aan dit standpunt met ons te delen. Deze referendumuitslag was vervolgens bepalend voor het zelfstandige voortbestaan van onze gemeente. Ondanks deze positieve uitslag is er geen reden om alles bij het oude te laten. De gemeente Harlingen zal de komende jaren flink moeten investeren in samenwerkingsverbanden met andere gemeenten om moeilijke en omvangrijke taken het hoofd te bieden. Dit wordt een hele grote opgave voor de gemeente Harlingen, maar ook voor de inwoners van onze gemeente. De PvdA-Harlingen is van mening dat we als kleine gemeenschap tot veel in staat zijn. In de stad, maar zeker ook in Midlum en Wijnaldum, is er een grote gemeenschapszin en een grote betrokkenheid met de eigen leefomgeving. De PvdA meent dat deze ‘korte lijnen’ de komende jaren onmisbaar zijn om voor de gemeente Harlingen een succesvol voortbestaan mogelijk te maken. Harlingen moet de voordelen van kleinschaligheid, waar mogelijk, optimaal benutten.
Juist in de komende jaren is het van groot belang dat de kernwaarden van de PvdA worden ingebracht in het gemeentebeleid. Juist nu is het van belang om solidariteit te kweken tussen bevolkingsgroepen. Juist nu moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen wat de PvdA-Harlingen de komende raadsperiode wil uitvoeren. We rekenen daarbij op uw steun en op uw hulp!
verkiezingsprogramma 2014-2018

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl

Sjoerd Helfrich

Sjoerd Helfrich

Sjoerd Helfrich Ik ben 66 jaar, gepensioneerd. Geboren in Harlingen en gehuwd met Sita Helfrich. drie zoons Werk ervaring, service technicus intern transport. 13 jaar Beheerder van een wooncentrum voor ouderen. Vele functies gehad in de plaatselijke PvdA. Bestuurslid, voorzitter, secretaris, congres afgevaardigde, raadslid, fractie voorzitter PvdA Harlingen 13 jaar. Wil graag mijn kennis beschikbaar

Meer over Sjoerd Helfrich