Door Edwin Helvrich op 16 juni 2016

Duidelijkheid over Willemshaven

De gemeenteraad is woensdag 15 juni 2016 met een ruime meerderheid akkoord gegaan met het bestemmingsplan Willemshaven. Nu is er een duidelijke basis waarop gemeente, bedrijfsleven en anderen met een goed idee hun plannen kunnen uitwerken.

 edwinklFractievoorzitter Edwin Helvrich: De PvdA is tevreden over dit raadsbesluit. Nu kunnen de toeristische ambities van onze stad mogelijk gemaakt worden. Ambities die passen bij Harlingen, geen grootschalige hoogbouw, het gebied blijft toegankelijk voor iedereen en ruimte voor publiekstrekkers en voor kleinschalige initiatieven.’

Vooral sinds de bouw van de nieuwe Keermuur is er al veel verbeterd in het gebied. Activiteiten, die niet met het toerisme te maken hebben, zijn er grotendeels weggehaald. Het gebied van de Willemshaven wordt momenteel al opgeknapt, zoals de restauratie van het Entrepotgebouw en de nieuwe bestrating. De douche/toiletvoorziening krijgt een ludieke vorm. Ook is er ruimte voor nieuwe lokale initiatieven zoals het elektrische veerpontje en de hotelkamer in de voormalige zandtrechter.

Om de Willemshaven echt tot een succes te maken zijn ook grotere projecten nodig. De PvdA steunt daarom de komst van de multifunctionele aanlegsteiger voor grote cruiseschepen, riviercruisers en de bruine vloot. Ook de aanleg van de jachthaven heeft de steun van de PvdA. De eerdere, veel grotere omvang, van de jachthaven is gelukkig bijgesteld naar een grootte die past bij Harlingen.

Na 25 jaar praten en plannenmakerij zijn wij als PvdA blij dat er nu stappen zijn gezet om dit unieke gedeelte van Harlingen te behouden en een goede invulling te geven. Wij verwachten dat nu initiatiefnemers – groot en klein – bereid zijn plannen waar te maken. We kunnen vooruit!

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl

Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Helvrich, Edwin A.S. Talmastraat 65 8862 WT Harlingen Tel:  0517-234364 PERSOONLIJKE INFO Ik ben Edwin Helvrich, ben 45 jaar en ben geboren en getogen in Harlingen. Ik ben leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de RSG Simon Vestdijk. Graag wil ik voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Harlingen blijven. De afgelopen

Meer over Edwin Helvrich