27 november 2014

Geen windmolens op nieuwe locaties

Wij willen dat het provinciaal bestuur de plannen in het rapport ‘Fryslân voor de wyn’ afwijst, in ieder geval voor zover die betrekking hebben op de gemeente Harlingen en naaste omgeving. Rond de dichte bebouwing van de woonkernen en bedrijventerreinen moet een groene gordel met voldoende ruimte blijven.

Tijdens een gewestelijke vergadering van de PvdA op 19 november 2014 heeft de afdeling Harlingen de plannen voor grote windmolens tussen de Industriehaven en Roptazijl en langs het Van Harinxmakanaal afgewezen.

Het gebruik van duurzame energiebronnen is belangrijk voor gezondheid en milieu. Harlingen levert al een fors deel van de duurzame energie in onze provincie. Dat zal ook zo blijven. Ook kan in Harlingen nog meer duurzame energie worden opgewekt: er is een park voor zonnepanelen in ontwikkeling en ‘blue energy’ is in onderzoek.

En natuurlijk kent windenergie nog groeimogelijkheden. Daarbij moet je wel goed letten op de leefbaarheid in de omgeving van grote windmolens. De ruimte in de gemeente Harlingen is beperkt. Rond de dichte bebouwing moet er genoeg groene ruimte zijn. Grote windmolens passen daar niet in.

Hiermee gooien wij het ‘probleem’ van de grote molens niet over de schutting. Wij zien als alternatief voor de grote molens op land de plaatsing van windmolens aan beide zijden langs de Afsluitdijk.

Tijdens de ledenvergadering op 25 november 2014 hebben wij het standpunt van de afdeling Harlingen nog eens overhandigd aan Remco van Maurik, fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten van Fryslân.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl