25 mei 2016

Gemeenteraad akkoord met AZC

Op woensdagavond 25 mei is de gemeenteraad van Harlingen in grote meerderheid akkoord gegaan met de komst van een Asielzoekerscentrum. Daarmee is de kous niet af! Er ligt nu een duidelijke opdracht voor burgemeester en wethouders: in gesprek blijven met omwonenden en de hele Harlinger gemeenschap.

edwinklOnze fractievoorzitter Edwin Helvrich verwoordde het standpunt van de PvdA-fractie:

Lastige keus
De keuze voor wel of geen AZC in Harlingen is voor de PvdA geen lastige geweest. Net als bij de goed verlopen tijdelijke noodopvang in de Waddenhal, die we hier in de stad gehad hebben, vinden wij dat hier een taak voor onze gemeenschap ligt. Asielzoekers vluchten niet voor niks, dagelijks zien we meer dan genoeg beelden van oorlog, vervolging, hongersnood enzovoorts. Dat mensen daarvoor op de vlucht slaan en hun huis en vaderland achterlaten is goed te begrijpen. Deze mensen opvangen doe je gewoon zonder dralen, ongeacht vanuit welke invalshoek je het ook bekijkt. Of het nu gaat om goed te willen doen of dat je het als een plicht ziet. 

In gesprek blijven
De PvdA beseft dat niet iedereen in Harlingen even positief is over een AZC of de voorgestelde locatie. Hier ligt dan ook een taak voor het college om met de omwonenden, maar ook met de hele Harlinger gemeenschap in gesprek hierover te blijven. Openheid van zaken kan vaak ongerustheid wegnemen. Daarnaast is het een goede zaak dat er een Adviesgroep is ingesteld die gaat meedenken over de invulling van onder andere het terrein. Een goede inpassing van het AZC is voor de buurt en onze gemeenschap van groot belang. 

Balkland
Wat betreft de locatiekeuze, het Balkland of De Koemen? Beide locaties hebben hun voor- en nadelen. Een zorgvuldige afweging daarvan mag van de gemeenteraad verwacht worden. Tenslotte, dit is een keuze voor vijf en mogelijk tien jaar. Het college heeft na de commissievergadering de raad nog van allerlei informatie voorzien. Alles afwegend komt de PvdA tot de conclusie dat het terrein van De Koemen minder geschikt is dan het Balkland voor de vestiging van een AZC. Verder weg van de stad, bodemvervuiling waarvan de kosten van het opruimen/inpakken onbekend zijn en allerlei regels die een vestiging binnen een jaar onwaarschijnlijk maken zijn voor de PvdA argumenten voor onze keuze. Zo heeft de regering nog maar een paar dagen geleden weer eens duidelijk gemaakt dat de vraag naar opvang nog steeds groot is, ondanks dat er momenteel minder vluchtelingen naar Europa komen. De noodzaak voor vluchtelingenopvang is duidelijk en wij vinden dat Harlingen daarin een bijdrage moet leveren.

Eindresultaat
Het college gaat in gesprek met het COA over de Bestuursovereenkomst. De burgemeester heeft al eerder toegezegd deze vervolgens aan de rad voor te leggen. Wij wachten de uitkomst hiervan af.