Door Jacqueline Huizenga op 18 maart 2016

In het belang inwoners Noordwest-Friesland

Het belang van de inwoners van Noordwest Friesland is nu leidend’ schrijft het bestuur van de Dienst SoZaWe in een persbericht over de toekomst van de sociale dienst in onze regio. Volgens de PvdA Harlingen is dat een volkomen terechte motivatie voor het besluit de gemeenschappelijke dienst voor heel Noordwest-Friesland voort te zetten.

De afgelopen tijd klonken in de fusiegemeenten geluiden om in de nieuwe gemeente Waadhoeke een eigen sociale dienst op te richten. Het bestuur van de Dienst SoZaWe vindt dat nu onverantwoord. Er is in de sociale sector veel in beweging: overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten, instelling gebiedsteams en de verhouding tussen de gemeenten en de Dienst SoZaWe. Bij dat laatste zoeken gemeenten en Dienst naar verbeteringen.

Het bestuur van de Dienst SoZaWe sluit niet uit er in de toekomst toch verandering komt in de positie van de Dienst. Natuurlijk kun je dat niet uitsluiten. Geen enkele beslissing is voor alle eeuwigheid. Als een deelnemende gemeente over de positie van de Dienst een ander standpunt inneemt dan komt dat in het bestuur van de Dienst aan de orde. Dat is te begrijpen want dat hoort in een democratisch bestuur.

De PvdA Harlingen wijst erop dat je de taken op sociaal gebied alleen maar in samenwerking kunt uitvoeren. Soms is het nodig om dat met alle Friese gemeenten gezamenlijk te doen. Soms kan dat in kleinere regio’s. Daar zit wel een ondergrens aan. Een sociale dienst voor een regio of gemeente met minder inwoners dan van Noordwest-Friesland kan niet voldoende kwaliteit bieden. Als het belang van de inwoners van Noordwest-Friesland leidend is, dan blijft de gezamenlijke Dienst SoZaWe ook in toekomst bestaan.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl

Jacqueline Huizenga

Jacqueline Huizenga

Jacqueline Huizenga De Rietgans 30 8862 LT Harlingen PERSOONLIJKE INFO Ik ben jacqueline huizenga, werkzaam bij astra faam waar ik de personeelszaken doe. Ik zit in de gemeenteraad voor de PvdA omdat ik mij wil inzetten voor een sociale wereld waar voor iedereen gelijke kansen zijn en welvaart eerlijk verdeeld wordt. Taakgebieden – Werk en inkomen – Zorg

Meer over Jacqueline Huizenga