Uitkomst eerste gesprekken coalitievorming

Door Edwin Helvrich op 6 april 2018

Uitkomst eerste gesprekken coalitievorming

Na een eerste informatieronde met alle partijen hebben Hein, Edwin en Willem namens de PvdA geadviseerd om te kijken naar een coalitie tussen PvdA, CDA en VVD. Daarnaast is het advies om ook de inbreng van andere partijen mee te nemen en te werken aan een programma op hoofdlijnen.

De komende tijd zullen we onderzoeken of we samen kunnen werken aan een sociale en sterke gemeente.

Lees hier het verslag document

Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Helvrich, Edwin A.S. Talmastraat 65 8862 WT Harlingen Tel:  0517-234364 PERSOONLIJKE INFO Ik ben Edwin Helvrich, ben 45 jaar en ben geboren en getogen in Harlingen. Ik ben leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de RSG Simon Vestdijk. Graag wil ik voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Harlingen blijven. De afgelopen

Meer over Edwin Helvrich