Lokaal het langetermijndenken vasthouden

19 september 2018

De Miljoenennota is afgelopen dinsdag gepresenteerd op Prinsjesdag. Hierin staan de belangrijkste plannen van het kabinet voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. Wat vinden wij als PvdA Harlingen van zo’n nota en welke impact heeft het op de inwoners van de gemeente Harlingen?

Een Miljoenennota is vooral gericht op landelijk beleid en is gebaseerd op gemiddelden, waardoor het voor de ene persoon meer effect zal hebben dan voor de andere persoon. Denk hierbij aan belastingmaatregelen of koopkrachtcijfers. Voor ons als lokale partij is het vooral interessant hoe het met de individuele burger ervoor staat. En dat is het grote voordeel van een kleinere gemeente zoals Harlingen. Er is meer zicht op wat er lokaal speelt en hierdoor kan beleid beter afgestemd worden op wat nodig is. Daarnaast vinden wij het als PvdA Harlingen belangrijk dat we onze lokaal uitgezette lijnen aan blijven houden en ons niet te veel laten leiden door een jaarlijks terugkerende Miljoenennota. Het is goed om plannen voor de lange termijn te maken en die ook vast te houden.

Vragen die voor de PvdA Harlingen blijven spelen zijn onder andere hoe het voorzieningenniveau op peil gehouden en/of verbeterd kan worden, hoe we armoede het beste aan kunnen pakken en hoe we werklozen gaan ondersteunen bij het vinden van werk. Daarnaast willen we dat dat de jeugd kansen krijgt en benut om zich veilig en gezond te ontwikkelen. Ook is het de vraag hoe we de zorg zo dicht mogelijk bij inwoners van de gemeente Harlingen organiseren en hoe we dit in stand houden met de aankomende vergrijzing. Kortom, allemaal vragen die vanuit het sociaaldemocratische gedachtegoed beantwoord moeten worden.

De PvdA Harlingen staat voor de uitdaging om mee te gaan met de positieve effecten van het huidige postmoderne denken, maar tegelijkertijd niet bang te zijn om vast te houden aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin de overheid zorgt dat we welvaart eerlijk verdelen, emanciperen en werken aan verheffing. Dit is van groot belang bij het vervullen van haar politieke rol in Harlingen bij de verdeling van de (hopelijk) binnenstromende extra middelen in 2019 en verder. En zo lang die extra gelden er nog niet zijn, zal de PvdA Harlingen haar positie in de gemeentepolitiek gebruiken om een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare middelen te garanderen.

Met oog voor de leraar, stratenmaker en verpleger die zeker wil zijn van een vast inkomen, goede zorg en een veilige buurt. En oog voor de mensen die minder goed mee komen in onze gemeente, door ze kansen te bieden via goed onderwijs en begeleiding naar werk, en zekerheid te bieden met een betaalbare woning. Kortom, oog hebben voor iedere Harlinger, Wijnaldumer en Midlummer.

Vind hier alle Prinsjesdagstukken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-rijksbegroting/prinsjesdagstukken