22 december 2016

Meldpunt houtrook

De PvdA heeft bij de laatste vergadering  aan het college gevraagd om een meldpunt Houtrook overlast te openen.
Dit om te inventariseren of en hoeveel klachten er nu zijn en of er aan de hand daarvan actie ondernomen moet
worden.
De wethouder heeft toegezegd om bij publicatie in de Harlinger courant bij de gemeentelijke mededelingen naast tips hoe te stoken met een open haard of houtkachel tevens aan te geven waar en hoe men een eventuele klacht over overlast van Houtrook kan indienen.