Nieuws vanuit de fraktie

23 juli 2018
 

PvdA-fractievergaderingen

Ook na de zomervakantie heeft de PvdA-fractie regelmatig een openbare fractievergadering in Het Vierkant, u bent van harte welkom om vragen te stellen en mee te discussiëren over wat de fractie in de gemeenteraad en raadscommissie gaat bespreken. Of heeft u iets anders wat met Harlingen en onze inwoners te maken heeft en wat u graag met de fractie wil bespreken? We beginnen om 19:30 uur en de koffie en thee staan klaar.

Maandag 3 september is de eerstvolgende fractievergadering. De volgende fractievergaderingen zijn gepland op maandag 8 en 29 oktober en 19 november. U bent van harte welkom!

 

Twee maanden onderweg

Ruwweg twee maanden zijn verstreken sinds het nieuwe college en de nieuwe coalitie vorm kregen op 17 mei jl.  In die raadsvergadering werd het nieuwe bestuursakkoord besproken door PvdA, CDA en VVD en uiteindelijk ook gezamenlijk vastgesteld.

In het bestuursakkoord staan de ambities voor de gemeente Harlingen waaraan de komende vier jaar wordt gewerkt. De PvdA-Harlingen is blij dat nagenoeg haar hele verkiezingsprogramma is verzonken in het nieuwe bestuursakkoord. En los van of je het overal mee eens bent: ambitieus is het zeker!

Het zal een hele klus worden om vanuit het college en de gemeenteraad te werken aan de realisatie van alle ambities die we hebben uitgesproken, maar vooralsnog staan alle seinen op groen.

In het college zijn we als PvdA natuurlijk vertegenwoordigd met een zware, maar invloedrijke portefeuille: naast bijna het gehele sociaal domein hebben we ook ruimtelijke ontwikkeling en wonen in ons takenpakket gekregen.

In de PvdA-fractie is het nog steeds wennen aan het ontbreken van Wiebe van Dijk die na 28 jaar de fractie verliet. We hebben daarentegen in Welmoed, Ron en Bartele, drie frisse krachten, die samen met Edwin en Jacqueline genoeg bagage en wilskracht hebben om niet alleen getalsmatig, maar vooral ook inhoudelijk te domineren in de Harlinger gemeenteraad.

Wat helpt bij het verwezenlijken van onze ambities is dat de gemeente Harlingen nog steeds financieel kerngezond is. “Cash is king”, ook in gemeenteland. Verder lijken de verhoudingen in de gemeenteraad opperbest en dat is wel eens anders geweest! De eerste echte lakmoesproef zal na de zomer komen: positie kiezen voor de begroting 2019. Bij het vaststellen van deze begroting worden de keuzes gemaakt voor 2019. Waar geven we in 2019 geld aan uit en waaraan niet?

We blijven onze voelsprieten in de gemeente uitsteken om te voelen waar onze inwoners echt behoefte aan hebben. Maar eerst is er het zomerreces. Na het drukke voorjaar met de aanloop naar de verkiezingen, de verkiezingen zelf en het formeren van een nieuwe coalitie is er ruimte om de batterijen weer even op te laden zodat we na de Tallships en de Visserijdagen weer vol nieuw elan aan de slag kunnen.

Fijne vakantie!

 

Hein Kuiken

 

Eerste ervaringen in de Raad van Ron Leen

Mijn eerste tijd in de Harlinger gemeenteraad heb ik ervaren als zoeken naar de juiste procedurele weg, zowel binnen de raad als de fractie. Ik had het geluk dat de eerste raadscommissies en vergaderingen een aantal punten uit mijn portefeuille behandelden. Dan kom je er meteen goed in en het ging goed, al zeg ik het zelf. Bovendien word je als raadslid goed ondersteund door een zeer behulpzame griffie. Tot dusver merk ik een goede sfeer in de raad.

Binnen de fractie moeten we onze gezamenlijke weg nog uitstippelen. Met drie nieuwe raadsleden en twee oudgedienden is dat niet zo gek. We hebben nog wel het een en ander politiek, inhoudelijk en tactisch-strategisch af te stemmen. Ik heb dat in ieder geval wel nodig. De sfeer is goed en ik heb alle vertrouwen dat het met ons vijven lukt om onze gezamenlijke idealen zo veel mogelijk voor het voetlicht te brengen en een stap dichterbij te komen bij de realisatie ervan.

Tenslotte ben ik voor samenwerking in brede zin in de gemeenteraad ten gunste van de Harlingers en vooral van onze kiezers. Het bestuursakkoord geeft de gezamenlijke kaders, maar er is nog zoveel daarbuiten dat ook onze aandacht nodig heeft. De ruimte voor bredere samenwerking is er zeker en ik denk dat de individuele raadsleden die ook zeker moeten nemen. En die gedachte maakt het leuk om in de gemeenteraad te zitten. We hebben nog bijna drie en een half jaar te gaan en de tijd zal het leren.

Ron Leen

 

Eerste ervaringen in de Raad van Welmoed Konst

We zijn inmiddels bijna 4 maanden bezig. Op 29 maart werden we geïnstalleerd, waarna we direct aan de bak moesten. En dat overvalt je een beetje. Veel uitnodigingen en afspraken en je wilt natuurlijk overal heen. Ook moet er veel gelezen worden, waar soms stukken tussen zitten die erg lang en erg ingewikkeld zijn. De gemeenteraad wordt wel eens vergeleken met een rijdende trein waar je op springt en dat is zeker waar. Maar dat het veel, ingewikkeld en tijdrovend is, betekent niet dat ik er niets aan vind. Integendeel, ik vind het fantastisch!

Ik begin inmiddels de smaak te pakken te krijgen en ik kijk met veel enthousiasme uit naar de komende 3,5 jaar! Met z’n vijven in de fractie gaan we een geweldige termijn tegemoet waarin we mooie dingen gaan realiseren. Ik heb er zin in!

Welmoed Konst

 

Amargi: Radicale Schuldhulppreventie nu ook in Harlingen

Afgelopen vrijdag 6 juli 2018 vond de officiële lancering van Amargi in Harlingen plaats. Amargi is het oudste woord in de geschiedenis voor “vrijheid” en is tevens de naam van een vereniging van mensen die zich willen bevrijden van geldzorgen. Pieter Hilhorst, oud PvdA-wethouder in Amsterdam, is de landelijke initiatiefnemer hiervan Het idee om in Harlingen te starten met Amargi ontstond vorig jaar toen Hilhorst zich meldde bij wethouder Kuiken. Na een positief gesprek is Harlingen nu de vierde gemeente na Den Haag, Haarlem en Leeuwarden waar Amargi van start ging. Het is de bedoeling dat ongeveer 30 gezinnen gaan profiteren van de diensten van Amargi.

Waarom Amargi?

We weten dat mensen met schulden vaak al in een diep financieel moeras zijn gezonken alvorens ze in beeld komen van hulpverleners. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen gemiddeld al 5 jaar betalingsproblemen hebben voordat budgettaire hulp wordt ingeschakeld. In die vijf jaar is al een hele hoop leed geleden en kan sprake zijn van huisuitzettingen, stress en kinderen die niet mee kunnen doen in de samenleving. Amargi probeert dit leed te voorkomen door mensen met geldzorgen eerder aan te melden bij goede hulpverlening. Door deze problemen eerder op het spoor te komen voorkom je dat schulden ook echt problematisch worden.

Hoe werkt het?

De aanmelding van mensen is vrijwillig en verloopt via samenwerkingspartners van Amargi. Dit zijn woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars, CJIB en andere organisaties. Zij weten wanneer de klant de rekening niet heeft betaald. Na een aanmelding koppelt Amargi de deelnemer vervolgens aan een vrijwilliger die samen met de deelnemer de financiën weer op orde probeert te krijgen.