Nieuws vanuit de fraktie

8 oktober 2017

De PvdA-fractie heeft regelmatig een openbare fractievergadering in Het Vierkant,

U bent van harte welkom om vragen te stellen en mee te discussiëren over wat de fractie in de raad en commissie gaat bespreken. Of heeft u iets anders wat met Harlingen en onze inwoners te maken heeft en wat u graag met de fractie wil bespreken? We beginnen om 19:30 uur en de koffie en thee staan klaar.

Het zomerreces is weer voorbij en we hebben de eerste fractievergadering al weer gehad. Tot de gemeenteraadsverkiezingen hebben we de volgende data gepland: dinsdag 10 oktober, maandag 20 november, maandag 8 januari en maandag 29 januari. U bent van harte welkom!