Participatiewet, een zegen of een ramp?

12 oktober 2018

Participatiewet, een zegen of een ramp? PvdA Harlingen sprak afgelopen dinsdag 9 oktober met Kamerlid Gijs van Dijk en partijgenoten over de Participatiewet

“De PvdA wil dat mensen met een arbeidsbeperking volledig en midden in de samenleving mee kunnen doen. Om de inclusieve arbeidsmarkt te realiseren is in 2015 de Participatiewet in het leven geroepen.” We zijn nu drie jaar verder en er openbaren zich in de praktijk een flink aantal knelpunten om de uitvoering van deze wet te laten verlopen zoals die ook daadwerkelijk bedoeld is.

Gijs van Dijk, PvdA-Kamerlid, maakt daarom een rondje door het land om met PvdA-ers te bespreken hoe de Participatiewet verbeterd kan worden. Gijs van Dijk wil vooral dat de sociale werkplaats openblijft. “Wie niet terecht kan bij een reguliere werkgever, moet kunnen werken in de beschermde werkomgeving van de sociale werkplaats. Daarnaast moeten we als (lokale) overheid de hand in eigen boezem steken en net als in het bedrijfsleven garantiebanen gaan realiseren.”

Maar hoe denken de lokale PvdA-politici hierover? Hoe functioneert de Participatiewet in onze eigen gemeenten? En wat zou er volgens de lokale politici moeten veranderen? Kortom……..

Op dinsdagavond 9 oktober kwamen een 20-tal PvdA-ers uit de noordelijke en oosterse gemeenten in Zwolle bij elkaar om over dit complexe onderwerp te praten. Ron Leen was aanwezig als vertegenwoordiger van de PvdA Harlingen. Na een inleiding door Gijs van Dijk en Bert Otten (werkgroep Arbeid van de Wiarda Beckmanstichting) werden in drie groepen een acht voorstellen besproken. Deze luiden:

  1. Voorkom tussen “wal en schip” situaties en maak de uitvoering eenvoudiger
  2. Stop de bezuiniging op de begeleiding
  3. Versterk de zeggenschap van mensen met een arbeidsbeperking
  4. Zorg voor duurzaam en eerlijk werk met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden
  5. Versterk de infrastructuur (SW-bedrijven en 1 regio-detacheringsfaciliteit) en stop de efficiencykorting per WSW plek
  6. Versterk de regionale samenwerking
  7. Maak beschut werk (financieel) aantrekkelijker
  8. Erken en faciliteer sociale firma’s

Acht voorstellen in anderhalf uur bespreken. Een hele uitdaging! Desondanks kwamen er uit de drie groepen veel overeenkomstige suggesties, kanttekeningen en opmerkingen. Teveel om hier eventjes op te noemen, maar we krijgen een verslag van de bevindingen uit deze en de twee nog komende bijeenkomsten in Utrecht en Den Bosch. Wij zullen u hier zeker van op de hoogte houden. De belangrijkste gedeelde conclusie was in ieder geval dat de uitvoering van de participatiewet op dit moment niet goed gaat, omdat er teveel mensen buiten de boot vallen en de inkomensconsequenties voor de betrokkenen te groot zijn.

Gijs van Dijk gaat met de alle bevindingen terug naar de Tweede Kamer om bij de komende begrotingsbespreking eind november te komen met voorstellen om de participatiewet te verbeteren en de negatieve gevolgen teniet te doen. Wij gaan hem natuurlijk volgen!

Het is zeer goed dat de PvdA haar leden en politieke kader op deze wijze om raad en advies vraagt. Wilt u ook betrokken worden? Kijk meer informatie bij het Centrum voor Lokaal Bestuur (http://www.lokaalbestuur.nl/) en de (nieuwsbrief van de) Wiarda Beckmanstichting (www.wbs.nl/). U kunt natuurlijk ook altijd uw lokale PvdA vertegenwoordigers benaderen met uw vragen, opmerkingen en suggesties!