6 september 2016

Pauze voor plan AZC

De toestroom van vluchtelingen naar Europa en dus ook naar ons land is sterk afgenomen. Dat kan weer veranderen. Op dit moment lijken er voldoende opvangmogelijkheden voor de asielzoekers. In de Asielzoekerscentra, die bijna klaar zijn, komen nog nieuwe bewoners. Alle andere plannen voor AZC’s worden – voorlopig voor een maand – stop gezet. De verwachting is dat begin oktober bekend wordt waar nog AZC’s in Friesland komen en in welke plaatsen de plannen definitief niet doorgaan.

‘Mocht de toestroom van vluchtelingen in een later stadium weer toenemen, dan zal de gemeente Harlingen weer beschikbaar zijn voor de komst van een AZC.‘ aldus onze wethouder Hein Kuiken in het persbericht van de gemeente Harlingen. Om goed voorbereid te zijn als de situatie verandert, verdwijnt het werk dat tot nu toe is gedaan niet in de prullenmand.  ‘Wat de gemeente betreft, wordt het inrichtingsplan voor het AZC op het Balkland terrein definitief gemaakt, maar we zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van het COA.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl