20 mei 2016

PvdA Foar Fryslân bezocht Harlingen

Vrijdagmiddag  20 mei 2016 kwamen PvdA-statenleden, gewestelijk bestuur en Tweede Kamerlid Lutz Jacobi naar Harlingen om zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in onze havenstad.De middag begon met presentaties door het college van burgemeester en wethouders over de Harlinger economie en het sociaal domein.
Vervolgens gingen de PvdA-ers op pad richting de Willemshaven. Aldaar werd men bijgepraat over alle toeristische ontwikkelingen in de haven. Dit is een belangrijk punt voor de PvdA: de ontwikkeling van het toerisme om zo meer banen te creëren. Voor deze ontwikkeling is de steun van de provincie onmisbaar. Daarom is het goed dat we met onze provinciale partijgenoten hierover gesproken hebben. Op deze manier kan datgene wat wij als lokale PvdA belangrijk vinden ook op provinciale aandacht en steun rekenen.
Ook over de ontwikkelingen in de jeugdzorg, de REC, de bodemdaling door de zoutwinning en andere kwesties hebben de PvdA-ers van gedachten gewisseld om zo in gemeenteraad en provinciale staten samen sterk te staan!