PvdA in de raad: Een volle agenda met belangrijke onderwerpen

4 oktober 2018

Tijdens de eerste raadsvergadering van het seizoen op woensdag 26 september stonden gelijk belangrijke onderwerpen op de agenda. Zo werden de jaarstukken en begrotingen van onder andere Empatec besproken, kwam er een bestemmingsplan voor een nieuwe wijk voorbij en gingen we stemmen over zes begrotingswijzigingen. Hieronder een kleine greep uit vele besproken onderwerpen van de raadsvergadering.

Eerst de jaarstukken en begroting van Empatec: De sociale werkvoorziening Empatec leverde positieve cijfers aan. Raadslid Ron Leen merkte op dat wij als gemeenteraad op een afstand staan van een bedrijf als Empatec, wat soms frustrerend is. Hij vroeg zich daarom hardop af hoe je als gemeenteraad van Harlingen grip krijgt op het beleid met betrekking tot Empatec. De PvdA hoopt dat de strategische visie over Empatec in zal spelen op zowel de landelijke verschuivingen als de lokale struikelblokken. De PvdA hecht grote waarde aan de rol en functie van Empatec en stemde daarom vóór het begrotingsvoorstel om eenmalig het tekort voor 2019 aan te vullen.

De PvdA is zeer positief over het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk ‘Freyhof’. Zo is het streven om nul-op-de-meter woningen neer te zetten en komt er veel groen in de wijk. GroenLinks vond het geen innovatief en vernieuwend plan is. Dat neemt niet weg dat het wél duurzaam is. Het is zelfs het meest duurzame bestemmingsplan dat Harlingen ooit gezien heeft! Volgens de PvdA hoeft een goed duurzaam plan niet per definitie innovatief en vernieuwend te zijn. Duurzaam bouwen is ook dat een woning levensloopbestendig is en bewoners meer participeren in de wijk, zodat mensen bewust worden van het belang om duurzaam met hun omgeving om te gaan. Daarom stemde de PvdA, na een lovend betoog van PvdA-raadslid Bartele, vóór dit bestemmingsplan.

Tijdens de raadsvergadering moesten we stemmen over een begrotingswijziging van €94.000 extra naar de verzelfstandiging van de haven. Dat zet de teller inmiddels op ongeveer €400.000 extra geld. Wij waren als PvdA helemaal niet blij met deze wijziging en wel om het volgende: Met het besluit om de haven te verzelfstandigen werd destijds een risicovol plan gepresenteerd, waarbij eventuele bijkomende kosten voor de gemeente zou zijn. De gemeente is namelijk 100% aandeelhouder. Dus wel de lasten, niet de lusten. Ons raadslid Jacqueline Huizenga gaf aan dat dit toch echt de laatste keer moest zijn dat er extra geld naar de haven gaat. Als de kosten blijven oplopen, worden wij genoodzaakt om als PvdA op een gegeven moment tegen deze begrotingswijzigingen voor de haven te stemmen. Wethouder Paul Schoute garandeerde dat dit de laatste zou zijn. Wij hopen nu dan ook dat hij eindelijk daad bij het woord voegt.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga en Edwin Helvrich