Klimaatevent Fryslân ‘Oer de Grinzen’

2 december 2018

Maandag 26 november 2018 vond in de Harmonie in Leeuwarden het Klimaatevent Fryslân plaats. Ron Leen was aanwezig als Winamer PvdA-raadslid van de gemeente Harlingen. De titel van het event was ‘Oer de Grinzen’ en het was bedoeld als de bestuurlijke afsluiter van een jaar gericht op het vergroten van het klimaatbewustzijn bij de inwoners van Fryslân. Een jaar waarin diverse provinciaal uitvoerende instanties samen met private partijen met elkaar en over elkaars professionele grenzen heen spraken over de klimaatuitdagingen voor de komende decennia. Het event was bedoeld als een soort van aftrap voor te ondernemen acties door lokale bestuurders en ambtenaren, boeren, onderzoekers, leraren, ondernemers, maar ook individuele burgers om in 2050 een klimaatrobuust Fryslân te hebben staan.

Het event was goed georganiseerd met een klimaatmarkt, een centrale presentatie van de resultaten en een netwerkbijeenkomst. Er waren veel creatieve ideeën om de negatieve klimaatontwikkelingen te keren, zoals het streven naar bodenverhoging door actieve compostering op het land te realiseren. Of het project ‘Valuta voor Veen’, waarbij boeren worden gestimuleerd om verhoging van het grondwaterpeil te accepteren, waardoor de vervening toeneemt en de CO2-uitstoot daalt. De vergoeding die de boeren hiervoor ontvangen komt uit de verkoop van CO2-certificaten aan bedrijven, overheden en burgers.

Het verhaal van Bas Haring (filosoof) was volgens Ron heel inspirerend. Zijn boodschap is simpel: Begin, het maakt niet uit wat je doet, maar het is de enige manier om uit de mondiale deadlock te komen! De mondiale deadlock is het elkaar vasthouden in passiviteit door maar te blijven wachten op die ander. En zolang die niets doet, doe ik ook niets! En intussen gaat het slechter met het klimaat.

Helaas viel het stil toen de aanwezige lokale bestuurders werden gevraagd wat zij gingen doen met de Friese klimaatatlas en of zij in dialoog zouden gaan met hun bewoners. Het is ook een complex onderwerp. Er ligt nog een hele lange weg voor ons voordat Fryslân in 2050 klimaatrobuust is. Daarom is de gedachtegang van Bas Haring zo toepasselijk: Verbeter de wereld en begin bij jezelf! En wat we hier politiek mee moeten? In iedere geval serieus in actie komen met de Friese klimaatatlas als startpunt bijvoorbeeld.

Een aantal interessante links naar meer relevante informatie:
www.klimaateventfryslan.nl
www.frieseklimaatatlas.nl
www.koolstofbank.nl
www.water-wall.nl

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga en Edwin Helvrich