PvdA in de raad: Veel ambities voor onze gemeente

2 november 2018

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 31 oktober stond de Begroting 2019 als belangrijk onderwerp op de agenda. Ambitieus is een woord dat goed past bij de Begroting 2019, zeker gezien de indrukwekkende lijst van nieuwe projecten en activiteiten die erin staan. Deze begroting is wat de PvdA betreft een prima uitwerking van het Bestuursakkoord, wat na de verkiezingen door de gemeenteraad is vastgesteld.

In 2019 wordt vanwege het succesvolle sociale beleid van de afgelopen jaren, opnieuw geïnvesteerd in het sociaal domein. Zo wordt het programma ‘Harlingen Werkt’ voortgezet, waardoor mensen die al lang in de bijstand geholpen worden bij hun zoektocht naar werk. Daarnaast komt er een Zorginnovatiefonds om vernieuwingen in de zorg mogelijk te maken en de hulp aan mensen met schulden wordt uitgebreid. Ook gaat de gemeente de komende jaren flink investeren in de ontwikkeling van het Waterfront en het Westerzeedijkgebied. De PvdA steunt deze investeringen, omdat een mooi ingerichte stad met nog meer mogelijkheden voor extra werkgelegenheid in recreatie en toerisme ons een goede zaak lijkt. Van een niet al te aantrekkelijk gebied zoals het nu is, wordt het voor Harlingers en gasten van onze stad een prettige plek om naartoe te gaan.

Het idee van de PvdA om een fonds in te stellen om topsporters financieel te ondersteunen is unaniem door de raad aangenomen. Met dit ‘Topsportfonds’ komen we topsporters tegemoet die soms hoge kosten hebben. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten. Wij willen graag dat iedereen ook op sportief gebied het beste uit zichzelf kan halen en geld moet daarbij niet een probleem zijn.

Een ander punt waar we ook extra aandacht voor vragen is meer bomen in onze gemeente. Zo is er een initiatief van twaalf gemeenten die samen met natuurorganisatie IVN een minibos gaan planten, ter grootte van een tennisbaan. De voordelen zijn meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wij zouden graag zien dat de gemeente Harlingen ook een minibos gaat planten. Dit idee past wat ons betreft uitstekend bij meer groen in onze gemeente. We zijn blij met de positieve reactie van wethouder Boon op dit idee en we gaan ermee aan de slag!

Wij vonden het jammer dat vier fracties tegen de begroting stemden. Wij herkennen ons niet in het verwijt dat er een visie ontbreekt in de begroting. Helaas hebben wij in het debat van de desbetreffende fracties die daarover vielen hun eigen visie voor de gemeente Harlingen niet gehoord. Wel wilden ze de hondenbelasting handhaven, met als argument dat hondenbezitters hierdoor eerder de hondenpoep op gaan ruimen. Een nogal vreemde aanname! Ook wilden drie van deze partijen de afvalstoffenheffing sneller verhogen. Extra hoge lasten voor onze burgers dus. De PvdA en de meerderheid van de raad gingen hier niet in mee.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga en Edwin Helvrich