Door Edwin Helvrich op 21 december 2015

PvdA steunt Zonnepark Harlingen

De PvdA-fractie heeft woensdagavond 16 december 2015 in de gemeenteraad van harte ingestemd met het voorstel om als gemeente 330 zonnepanelen te kopen op het zonnepark dat op Oostpoort komt. Opwekken van duurzame energie is een goede zaak voor het milieu – nu en in de toekomst.

De PvdA vindt dat de gemeente aan het opwekken van groene stroom moet meedoen. Groene stroom afnemen is prima, maar zelf daarvan een deel opwekken is nog beter.

Doordat de gemeente aan het Zonnepark Harlingen deelneemt, vervult de gemeente bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie. In onze monumentale binnenstad zijn zonnepanelen niet toegestaan. Niet op de gebouwen van de gemeente (stadhuis, museum, bibliotheek) en niet op woningen en bedrijven. Door aan het zonnepark deel te nemen, kunnen bewoners en ondernemers in de binnenstad toch een bijdrage leveren aan het zelf opwekken van zonne-energie.

Bij de behandeling in de gemeenteraad legden sommige fracties erg veel nadruk op de – mogelijke – financiële risico’s. Alleen bij erg ongunstige ontwikkelingen kost deelnemen aan het zonnepark de gemeente geld. Voor de PvdA-fractie is een aanvaardbaar risico geen bezwaar. Een investering in het milieu mag – binnen redelijke grenzen – geld kosten.

Voor de PvdA-fractie is deelname aan het zonnepark het begin. Wij willen dat de gemeente verder gaat. Investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is de volgende stap. Maar ook goed kijken naar mogelijke energiebesparing is iets waar de gemeente werk van moet maken. De duurzaamheidsnotie, die de gemeenteraad op 4 maart van dit jaar heeft aangenomen, is een goede basis daarvoor. In het uitwerkingsplan, dat voor het 1e kwartaal 2016 is aangekondigd, moeten concrete maatregelen staan.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl

Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Helvrich, Edwin A.S. Talmastraat 65 8862 WT Harlingen Tel:  0517-234364 PERSOONLIJKE INFO Ik ben Edwin Helvrich, ben 45 jaar en ben geboren en getogen in Harlingen. Ik ben leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de RSG Simon Vestdijk. Graag wil ik voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Harlingen blijven. De afgelopen

Meer over Edwin Helvrich