12 februari 2016

REC moet veiliger!

Het rapport van milieudeskundige Johan Vollenbroek windt er geen doekjes om. De door de REC in oktober gemeten dioxine-uitstoot zou bij calamiteiten zo weer kunnen gebeuren. De PvdA vindt dat de verantwoordelijkheid voor de uitstoot vooral bij Omrin ligt en wil daarom op korte termijn weten hoe Omrin dit probleem gaat oplossen.

Het is onaanvaardbaar dat dit risico voor de mensen blijft bestaan. Volgens Vollenbroek is het op te lossen door technische voorzieningen aan te brengen. Het gebruik van de huidige bypass-voorziening bij calamiteiten is geen echte oplossing. Als er ook maar iets gebeurt, moet de oven gewoon stil gelegd worden. Het belang van de mensen die er wonen is vele malen groter dan de bedrijfseconomische belangen van Omrin.

 Het is van het grootste belang dat de motie van de PvdA statenfractie over het meten van de uitstoot en de luchtkwaliteit op leefniveau wordt uitgevoerd. Een onderzoek naar de vraag of de afvaloven wel voldoet aan de huidige normen is niet voldoende. Wij pleiten ervoor om de luchtkwaliteitsmeting zo snel mogelijk te starten en deze meting in de toekomst voort te zetten. De forse boete die SP-gedeputeerde Michiel Schrier uitdeelt aan Omrin lijkt stevig, maar het leidt af van wezenlijke oplossingen. Geldboetes helpen niet het dioxineprobleem op te lossen. Veel beter is het om van Omrin concrete aanpassingen aan de installatie te eisen. Ook dat kost veel geld! 

Destijds is ons door deskundigen voorgeschoteld dat de REC, zoals die gebouwd is, voldoende veilig zou zijn voor mens en milieu. Als blijkt dat dat niet zo is, en Vollenbroek toont dat eigenlijk aan, dan moeten we ook niet terugdeinzen voor verregaande aanpassingen. De gezondheid van mensen gaat boven alles. Gedeputeerde Schrier, reageer zo snel mogelijk, dat hoeft toch geen vier weken te duren! 

Hetty Janssen
Douwe Hoogland
Edwin Helvrich 

Hetty Janssen en Douwe Hoogland zijn woordvoerders Milieu en Duurzaamheid voor de PvdA in de Provinciale Staten, Edwin Helvrich is fractievoorzitter van de PvdA in Harlingen.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl