Topsporters mogen niet gehinderd worden door de grootte van de portemonnee

31 oktober 2018

Iedereen moet de kans krijgen om zijn of haar talent te laten zien. Harlingen kent vele talentvolle sporters die door keihard te trainen mogen dromen van nationale en internationale successen. Dat dit niet alleen bij dromen blijft zagen we gister. Joel de Jong, winnaar van de Hotze-Schuil prijs dit jaar, is genomineerd voor Para atleet van het jaar 2018.

Toch is topsport lastig te beoefenen in Harlingen zelf en brengt het daarom veel kosten met zich mee. Wij vinden dat een talentvolle topsporter in Harlingen niet gehinderd mag worden door de grootte van zijn portemonnee, of die van zijn ouders. In Harlingen horen we geluiden dat het voor sommige sporters lastig vol te houden is, vooral door de kosten die topsport met zich mee kan brengen.

Deze Topsporters kunnen als voorbeeld dienen voor de jeugd hier in Harlingen. Andere motiveren om ook het beste uit hun zelf te halen, door te laten zien dat alles mogelijk is.

Daarom stellen wij het volgende voor:

De raad van de gemeente Harlingen, in vergadering bijeen op woensdag 31 oktober 2018,

Kennis te hebben genomen van:

– Het feit dat het college voornemens is extra middelen beschikbaar te stellen voor sportbeoefening;

– Het college Harlingen een echte sportgemeente noemt en de raad het belangrijk vindt dat iedereen moet kunnen sporten op het eigen (top)niveau.

Constaterende dat:

– Sporters op hoog niveau vaak afhankelijk zijn van de (financiële) steun van familie om zich te kunnen blijven ontwikkelen;

– Succesvolle sporters een voorbeeld zijn voor de jeugd. Van oordeel dat:

– Iedere sporter in de gemeente Harlingen het maximale uit zijn of haar sport moet kunnen halen;

– Geld geen te grote rol mag spelen in dit proces.

Is van mening dat:

– De raad middelen beschikbaar moet stellen voor een Topsportfonds voor topsporters binnen de gemeente Harlingen die voldoen aan de normen van het NOC*NSF of vergelijkbare normen. Want een succesvolle sportcarrière mag niet gehinderd worden door te hoge financiële lasten.

Besluit de tekst van het onderhavige raadsbesluit als volgt aan te vullen:
Toe te voegen als extra beslispunt:

  • Een Topsportfonds ter grootte van jaarlijks €10.000 op te zetten waar alle inwoners, die voldoen aan de normen voor topsporter van NOC*NSF of vergelijkbare normen, jaarlijks gebruik van kunnen maken. Tegen een maximum van €1.500 euro per persoon per jaar.
  • Regels op te stellen ten aanzien van het Topsportfonds en na twee jaar een evaluatie op te stellen ten aanzien van de effectiviteit van dit beleid.
  • De benodigde dekking gevonden kan worden in de Algemene Investeringsreserve.