Verslag commissie vergadering 29 November

5 december 2017

Raadscommissievergadering 29 november

 Tijdens deze raadscommissievergadering heeft de PvdA-fractie vragen gesteld over twee verkeerssituaties in onze stad. Allereerst over de onoverzichtelijke situatie bij basisschool ’t Wad. ’s Ochtends bij het brengen en ’s middags tijdens het ophalen van de kinderen is het te druk op de Midlumerlaan. Helaas parkeert niet iedereen de auto op de juiste plek. Wij moeten er niet aan denken dat het hierdoor een keer mis gaat. Wethouder Boon erkent het probleem en hij gaat dan ook binnenkort in gesprek met de schoolleiding om te bekijken welke maatregelen er eventueel nodig zijn.

De andere verkeerssituatie gaat over winkelcentrum Kimswerda. Daar is laatst de rijrichting veranderd, al het verkeer dat van het parkeerterrein afkomt, moet eerst rechtsaf naar de rotonde. Dit geldt ook voor het verkeer dat eigenlijk linksaf richting de stad wil. Helaas houden veel automobilisten zich hier niet aan, met als gevolg gevaarlijke situaties. Ook hier gaat wethouder Boon bekijken welke maatregelen er nodig zijn. Eventueel zal de politie gevraagd worden om te gaan handhaven. Ook het verhogen van de laatst aangelegde verkeersdruppel is mogelijk.

De PvdA-fractie is blij dat de wethouder beide verkeerssituaties gaat bekijken en bereid is om maatregelen te nemen.

Ook hebben we gevraagd hoe Harlingen Hartveilig gaat worden. Volgens wethouder Kuiken zal er bekeken worden waar er nog AED’s nodig zijn en zullen er meer burgerhulpverleners worden gezocht en opgeleid. De PvdA-fractie constateert tevreden dat de wethouder hier voortvarend mee aan de slag is gegaan.