Verslag raadsvergadering 27 september

Door Edwin Helvrich op 8 september 2017

Verslag van de raadsvergadering van 27 september door PvdA Harlingen

Het was een lange vergadering, met een paar schorsingen, met als dieptepunt het Harlinger Bos dat niet opgeknapt gaat worden. De afsluiting was een motie van de Waddenpartij waarin gepleit werd voor een hogere raadsvergoeding, zeg maar het salaris voor de raadsleden. Een kansloze motie, de gemeenteraad gaat er niet over en wij als PvdA zien het raadswerk ook niet als een middel om even flink geld te gaan verdienen. Wij hopen dat politici van de andere partijen er ook zo over denken.

Op initiatief van de VVD is er een motie aangenomen om te bekijken of wonen op het water mogelijk gemaakt moet worden. Gekeken gaat worden of er behoefte aan is en wat geschikte locaties zouden kunnen zijn. Op voorstel van de PvdA en HB is aan het voorstel toegevoegd dat de gemeenteraad uiteindelijk gaat beslissen of en waar wonen op het water mogelijk gemaakt gaat worden. Immers, voorkomen moet worden dat omwonenden opeens een (woon)boot voor de deur hebben liggen. Het woongenot van de één mag wat ons betreft niet ten koste van anderen gaan.

Er lag een voorstel om het Harlinger Bos flink op te knappen en er een mooi wandelbos van te maken. Dit plan was gekoppeld aan het plan voor een Beleeftuin aan de andere kant van de Pollendam, bij de Batting. Voor de Beleeftuin was weinig enthousiasme bij een groot deel van de raad, want het oorspronkelijke idee dat het zou worden uitgevoerd door vrijwilligers is losgelaten. Ook dat de kosten, 190.000 euro uit de reserve voor voorzieningen in Ludinga zouden moeten worden betaald viel niet bij iedereen in goede aarde. Alhoewel er een meerderheid van de raad wilde dat in ieder geval het plan om het Harlinger Bos op te knappen doorging, komt dat er niet van. Het amendement van OPA om dit te regelen werd alleen gesteund door PvdA en HB; de andere partijen waren tegen…. Het gehele plan werd vervolgens weggestemd. Voorlopig blijft het Harlinger Bos er dus treurig bij liggen. Ondanks de mooie woorden van een aantal partijen dat ze meer groen in Harlingen willen.

De PvdA heeft tegen extra budget voor de havenverzelfstandiging gestemd. Volgens ons levert de havenverzelfstandiging geen voordelen voor de gemeente op. Tekorten moeten nog steeds door de gemeente worden betaald, maar onze zeggenschap is wel weg. Helaas had een grote meerderheid er geen moeite mee om nog voordat het havenbedrijf begonnen is er al extra geld, namelijk 157.000 euro, in te stoppen.

Na langdurig overleg, waarbij zo’n beetje de hele raadscommissievergadering werd overgedaan, stemde de raad voor de komst van de potvis in de Willemshaven bij de Zuiderpier. Goed luisteren was aan een paar raadsleden helaas niet besteed, ondanks de duidelijke toezeggingen van wethouder Hein Kuiken, bleven ze maar hameren op steeds dezelfde punten. Volgens de PvdA is de komst van de potvis een mooi initiatief, het wordt een mooie, indrukwekkende fontein. Een prachtige aanwinst voor de Harlingers en de bezoekers van onze stad!

Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Helvrich, Edwin A.S. Talmastraat 65 8862 WT Harlingen Tel:  0517-234364 PERSOONLIJKE INFO Ik ben Edwin Helvrich, ben 45 jaar en ben geboren en getogen in Harlingen. Ik ben leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de RSG Simon Vestdijk. Graag wil ik voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Harlingen blijven. De afgelopen

Meer over Edwin Helvrich