Waarom stemmen op de PvdA door Willem de Graaf Voorzitter PvdA Harlingen

Door Willem de Graaf op 2 maart 2018

Ik, Willem de Graaf, ben van mening dat wij dat aan onze stad, gemeente, verplicht zijn om de volgende reden:

Wij hebben als inwoners van Harlingen een aantal jaren geleden gekozen voor zelfstandigheid en daar ben ik nog altijd blij om, maar dat schept ook verplichtingen. Om Harlingen zelfstandig te houden hebben wij goed bestuur nodig en moeten wij aandacht hebben voor de programma’s van de verschillende partijen. Wij zijn als Harlingen zowel van de provinciale als ook de landelijke politiek in de verschillende dossiers afhankelijk en het is daarom goed dat een aantal landelijke partijen meedoen. Wij hebben belang in goede netwerken

Zelf ben ik rood in hart en nieren omdat ik van mening ben dat wij het met elkaar moeten doen en wij een verantwoordelijkheid hebben voor de mensen die minder goed mee kunnen komen in onze maatschappij. Wij leven in een tijdperk waarin het individu belangrijker wordt gemaakt dan het collectief. Ook krijgen populisten steeds meer ruimte en soms lijkt het dat er velen zijn die daar blind achteraan lopen. Ik hoop dat wij als inwoners van Harlingen ons hier niet door laten verleiden en ervoor zorgen dat wij een sterk college kunnen formeren na de verkiezingen.

Het zal jullie niet verbazen dat ik PvdA stem en hoop natuurlijk dat velen het goede werk van Hein, wat hij de afgelopen jaren in het sociaal domein tot stand heeft gebracht, waarderen en hem in staat stellen dit te continueren. Wiebe heeft 28 jaar zijn best gedaan en zijn verantwoordelijkheid genomen als raadslid, niet langs de kant gestaan om te sjanteren over wat er niet goed gaat.

Het kan altijd beter

Op wie jullie stemmen, dat maken jullie gelukkig zelf uit want dat recht hebben wij en daar moeten wij zuinig op zijn. Alles gaat niet altijd zoals wij graag zouden willen, maar zeiden onze ouders het al niet: “lievere koekjes worden niet gebakken”. Onze ouders en grootouders hebben de basis gelegd voor het land, de provincie en de stad waarin wij leven en ook al zijn er voor wie het beter kan en moet, wij leven in een mooi land en in een mooie stad aan het Wad.

Stem 21 maart, Sjantere helpt niet, metdoen wel!

 

Willem de Graaf

Willem de Graaf

Voorzitter PvdA Harlingen Als kandidaat nummer 8 sta ik op de lijst van de PvdA maar waarom vraag je je misschien af. Ik onderschrijf de uitgangspunten van onze partij dat wij de zwakkeren in de maatschappij moeten helpen en dat wij het samen moeten doen. Ik ben het lang niet met alles eens wat er

Meer over Willem de Graaf