8 december 2016

Wie kent een Harlinger Held? 

HARLINGEN
Wie kent een Harlinger Held? Kent u een jongere, tussen de 8 en 21 jaar, die een uitzonderlijke, belangeloze prestatie heeft geleverd, meld deze dan aan voor de ‘Harlinger Held’. Deze persoonlijke onderscheiding zal voor het eerst in 2017 uitgereikt worden tijdens de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen.Voorwaarden Harlinger Held de jongere moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Zet de persoon zich vrijwillig in voor een ander, een vereniging, een instantie of de gemeente Harlingen? Heeft de persoon een bijzondere prestatie of daad geleverd? Heeft de persoon een goed initiatief genomen? Heeft de activiteit plaatsgevonden binnen de gemeente Harlingen? Is de persoon voor deze activiteit al eerder beloond? De persoon is door minimaal twee referenties aangemeld die geen familie zijn. Het College van B&W neemt vervolgens het besluit of de jongere daadwerkelijk wordt onderscheiden met de ‘Harlinger Held’.
Iemand aanmelden kan via www.harlingen.nl/jeugdlintje