Wijkschouw Binnenstad Zuid

6 november 2018

Maandagmiddag 5 november vond er weer een wijkschouw plaats. Deze keer was ‘Binnenstad Zuid’ aan de beurt. Eigenlijk is half vijf in deze tijd van het jaar te laat voor een wijkschouw, ook al is die in de binnenstad. Het wordt al vroeg donker en daarom is dit de op één na laatste schouw van 2018. Edwin Helvrich en Ron Leen lopen namens de PvdA mee. Samen met een paar bewoners, de BOA, twee ambtenaren, twee collega-raadsleden en onze Harlinger hoffotograaf bekijken we de binnenstad. De wijkwethouder zit ergens in het midden van het land en kan daarom niet aanwezig zijn.

Het is altijd leuk om door de binnenstad van Harlingen te lopen. De problemen die hier spelen zijn te hard rijdende auto’s, onoverzichtelijke kruispunten, gebrek aan parkeerruimte, boomwortels die bestrating vernielen, geluidsoverlast van de aanwezige horeca, het ontbreken van hondenpoepzakjes op de Lanen en te weinig straatverlichting in de Vijverstraat. Alles is genoteerd en zal ambtelijke aandacht krijgen. Daarnaast is wethouder Boon druk bezig met een nieuw “alles-oplossend” parkeerplaats voor de binnenstad. Wij zijn zeer benieuwd naar het resultaat.

Namens raadslid Ron Leen: “Wat voor mij persoonlijk een leuke ontdekking is, is de Herenknechten Kamerstraat. Een kort straatje met een mooie lange naam. Weet iemand waar die naam vandaan komt?”