Wijkschouw Byniastate

10 oktober 2018

Maandagmiddag 8 oktober om half vijf waren onze raadsleden Ron, Edwin en Bartele aanwezig bij de wijkschouw van de Byniastate. De bewoners uiten hun tevredenheid met deze wijk door trots te wijzen op de leefbaarheid van de wijk, met name het prachtige speelveld met speeltuin voor alle leeftijden springt in het oog.

Natuurlijk zijn er ook een aantal minpuntjes die vooral gericht zijn op het gebrek aan parkeerruimte als gevolg van meerdere auto’s per huishouden, de toegenomen verkeersdrukte op de Kimswerderweg en het geluid van de vernieuwde N31. Daarnaast vragen de bewoners aandacht voor de gevaarlijke situatie voor fietsende kinderen op de rotonde Kimswerderweg-Achlumerdijk en de oversteek vanaf De Leeuw.

Alle knelpunten zijn genoteerd door de aanwezige ambtenaren en zullen de nodige aandacht krijgen. Slotconclusie: de bewoners wonen met plezier in hun wijk en het is prettig voor de raadsleden dit de mogen aanhoren!