Wijkschouw Groot Ropens

15 november 2018

De laatste wijkschouw van dit jaar vond plaats op maandag 12 november. We liepen met een hele grote groep bewoners, met o.a. raadsleden, ambtenaren en de burgemeester, door deze zeer ruim opgezette woonwijk. De PvdA Harlingen was met Edwin Helvrich, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga en Ron Leen goed vertegenwoordigd.

Volgens Adri Attema (wijkcoördinator) zijn alle vorig jaar aangeleverde verbeterpunten aangepakt en opgelost. Desondanks waren er wel nieuwe aandachts- en verbeterpunten aan te wijzen. Deze betroffen onder meer de snelheid van auto’s binnen deze 30 kilometerwijk en de onoverzichtelijke bochten. In sommige bochten is 30 kilometer al een vrij hoge snelheid is om mee te rijden. Het zou mooi zijn als alle automobilisten op deze plekken langzamer rijden en in de bochten goed opletten.

Verder werd aandacht gevraagd voor verdwenen bankjes, de onveiligheid bij de dubbele brug op de Pollendam voor kinderen, het ontbreken van zebrapaden op de Pollendam, verkeerd hangende straatnaambordjes, het ontbreken van een ballenhekje langs een vaart, oude bootjes in een sloot en losse stoeptegels. Net als bij de wijkschouw in Byniastate werd ook hier de hoge snelheid en het drukke autoverkeer op de Kimswerderweg als serieus probleem genoemd. Sinds de oude afslag op de N31 is gesloten, is de verkeersdrukte op de Kimswerderweg flink toegenomen. In combinatie met intensief fiets- en voetgangersgebied is dit echt een punt van aandacht. Een laatst opvallend punt is het drukke vracht- en landbouwverkeer over de Goudplevier. Dat hoort daar niet, daar is de Pollendam voor bedoeld. Dat moet worden uitgezocht.

Al met al viel het op dat Groot Ropens goed vertegenwoordigd was en veel tevreden bewoners kent. Dit was de laatste wijkschouw van dit jaar. Volgend voorjaar gaan we er weer fris en fruitig tegen aan, als de dagen lengen en wij weer kunnen zien waar we onze voeten zetten.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga en Edwin Helvrich