Wijkschouw in Oosterpark Harlingen

22 september 2018

Zaterdagmorgen kwart voor tien. Tijd voor de periodieke wijkschouw in de grootste wijk van Harlingen, het Oosterpark, met circa 7000 inwoners. Vier raadsleden van de PvdA gingen op pad samen met onder andere de bestuurder van wijkbelang, een bewoner, een aantal andere raadsleden, twee ambtenaren en de wethouder.

Voor zo’n grote wijk is het bijzonder om te constateren dat Wijkbelang Oosterpark nog maar twee bestuursleden heeft en er verder weinig bewoners zijn die actief willen zijn voor hun wijk. Misschien moeten wij als gemeenteraad eens een visie vormen over het nut en de noodzaak van dorps- en wijkbelangen en òf en hoe wij hun functioneren willen/moeten/kunnen stimuleren. Maar dit kunnen we misschien bespreken als we alle geplande wijkschouwen (2018/2019) gedaan hebben.

Maar terug naar de wijkschouw. We beginnen met koffie en bespreken in het algemeen de stand van zaken in de wijk, waarbij met name het nieuwe fitnesscentrum aan de Joost van den Vondelstraat aan de orde komt. Het wordt niet duidelijk of er nu wel of geen overlast van wordt ondervonden. De ene bewoner vindt van wel, maar hoe de anderen daarover denken. Geen idee!

Na de koffie gaan we de wijk in. En….. we beginnen bij het nieuw fitnesscentrum aan de Joost van den Vondelstraat. Het is er druk, dus het voldoet aan een behoefte zou je denken. Vanuit daar gaan we een rondje maken door de Schepenbuurt. Een mooie wijk die over het algemeen in goede staat is. Een hele goede ontwikkeling die jaren geleden is ingezet. Wijkbelang Oosterpark is hier zeer tevreden over. Wat wel opvalt is de rommelige staat rondom een aantal (huur)woningen. Het lijkt wel of het sommige bewoners niets uitmaakte hoe hun erf eruitziet. Wel jammer, maar er zijn grenzen aan wat de gemeente en de bouwvereniging kunnen doen. En dat is eigenlijk ook maar weer goed ook.

De wijkschouw leverde verder een aantal kleinere aandachtspunten op die zijn genoteerd en die, de gemeente Harlingen kennende, ook weer snel zullen worden aangepakt.

Al met al een zinvolle besteding van de zaterdagmorgen. Kennismaken met onze eigen stad, wijken en bewoners. Op naar de volgende, maar laten de wijkschouwen voor de Harlingers geen belemmering zijn om ook op andere wijzen hun opmerkingen, klachten en complimenten kenbaar te maken aan de bestuurders van Harlingen.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga en Edwin Helvrich