kandidaten gemeenteraad `18

Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Fraktievoorzitter 2018

Algemeen bestuur en Beleidscoördinatie Openbare Orde en Veiligheid Politie en Brandweer Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling Waterfront, Havens en vaarwegen Verkeer en Vervoer
Ron Leen

Ron Leen

Raadslid 2018

Relatie burger-bestuur Werk en Inkomen Financiën Vastgoed Bedrijfsvoering
Willem de Graaf

Willem de Graaf

Afdelingsvoorzitter 2018 plaats 8

Voorzitter Afdeling PvdA Harlingen
Sjoerd Helfrich

Sjoerd Helfrich

Ondersteuning en webmaster 2018 plaats 11

Jaap Westra

Jaap Westra

Ondersteuning 2018 plaats 12