Wethouder

Hein Kuiken

Hein Kuiken

Wethouder 2018

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling Volkshuisvesting en Wonen Zorg en welzijn Ouderen- en Jongerenbeleid Subsidies Gebiedsteam Onderwijs Volksgezondheid Cultuur en Cultureel Erfgoed