Politiek in de gemeente

Voor de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Harlingen is het verkiezingsprogramma 2014-2018 'De Gemeente Harlingen Werkt' het uitgangpunt van het beleid.

Op 25 november 2013 heeft de ledenvergadering van de afdeling Harlingen het verkiezingsprogramma 2014-2018 ‘De Gemeente Harlingen Werkt’ vastgesteld. Na een intensieve verkiezingscampagne bleek bij de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart 2014 dat de PvdA in Harlingen de meeste stemmen had behaald. Een stevige basis voor de coalitieonderhandelingen.

Op 22 april 2014 zijn de fracties van de PvdA, Harlinger Belang en CDA het eens geworden over het coalitieprogramma. Belangrijke punten in het verkiezingsprogramma zijn in het coalitieprogramma overgenomen. Op basis van dit coalitieprogramma is het college van burgemeester en wethouders samengesteld met van uit elk van de deelnemende partijen een wethouder.

Eens in het jaar houden de fractievoorzitters in de gemeenteraad ‘algemene beschouwingen’. In 2014 was dat bij de behandeling van de perspectiefnota, die als gevolg van de verkiezingen pas in september werd behandeld. Vanaf 2015 vinden de algemene beschouwingen plaats bij de behandeling van de gemeentebegroting voor het volgend jaar.