Sociaal

De PvdA staat voor een rechtvaardig en sociaal beleid in de gemeente Harlingen. Harlingen is de ‘zorgstad’ van Noordwest Friesland.

De PvdA staat voor een rechtvaardig en sociaal beleid in de gemeente Harlingen. Dat betekent dat een ieder die kan werken ook daadwerkelijk moet werken. Sociale voorzieningen zijn alleen bereikbaar voor mensen die dat echt nodig hebben. Als PvdA hameren wij continu op het legitiem en rechtvaardig verstrekken van sociale voorzieningen. Misbruik en onrechtmatig gebruik van deze voorzieningen zijn de doodsteek voor de solidariteit tussen werkende en niet-werkende mensen. Daarom is het bestrijden van misbruik een prioriteit van de PvdA.

Veel taken van het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeenten. Zo zijn gemeenten bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en de dagopvang van oudere mensen. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van Jeugdzorg en de Participatiewet. Zorg is straks niet meer versnipperd over verschillende overheden: een goede zaak!

De jeugd in Harlingen, Midlum en Wijnaldum moet kunnen opgroeien in een veilige en kindvriendelijke omgeving.

De gemeente de maatschappelijke participatie van ouderen bevorderen.