College burgemeester en wethouders

Hein Kuiken

Hein Kuiken
Kerkpoortstraat 57
8861 EL Harlingen

Taakgebieden
– Werk en inkomen
– Onderwijs
– Cultuur
– Zorg en welzijn
– Jeugd- en ouderenbeleid

Nevenfuncties
● Penningmeester stichting Soos (activiteiten voor verstandelijk gehandicapten)